Ældrefællesskaber & biblioteker

Tænketanken har undersøgt, udviklet og afprøvet aktiviteter for ensomme ældre. Projektet viser, at biblioteket kan gøre en positiv forskel, når man nytænker bibliotekets rum og kompetencer, og bringer det i spil i nye samarbejder.

Resultaterne stammer fra det designantropologiske projekt ’Ældrefællesskaber & Biblioteker’, der er initieret af Tænketanken og udført i samarbejde med en række biblioteker og boligsociale medarbejdere. Ønsket har været at undersøge bibliotekets og kulturens potentiale til at modvirke ensomhed blandt ældre i samarbejde med aktører fra lokalområdet. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

I en periode på halvandet år har lokale projektgrupper bestående af biblioteksmedarbejdere og boligsociale medarbejdere fra fra hhv. Varde, Skælskør, Dalum og Kbh S arbejdet sammen om at skabe og afprøve aktiviteter for de ældre. I alt er fem forskellige aktivitetsforløb blevet afprøvet på de fire biblioteker, hvor 143 ældre har deltaget på landsplan.  

LÆS RAPPORTEN HER

LÆS HÅNDBOGEN HER

Projektet er støttet af VELUX FONDEN 
med 4 millioner kroner.

Ældre, livskvalitet og bibliotekets digitale bøger

Projektet 'Ældre, livskvalitet og bibliotekets digitale bøger' er et samarbejdet mellem Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ITK under Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Tænketanken har været med i projektgruppen, der derudover har bestået af eReolen, Københavns Biblioteker og Aarhus Kommunes Biblioteker, der bl.a. har bidraget med vigtige erfaringer fra de mange tiltag, der i forvejen eksisterer for ældre på landets fysiske biblioteker.

eReolen står bag projektet 'Ældre, livskvalitet og bibliotekets bøger', der har til formål, med udgangspunkt i eReolens tjenester, at hjælpe ældre igang med at lytte til lydbøger og læse e-bøger. Dette for at tilføre deres hverdag et kulturtilbud, der potentielt kan bidrage til at højne deres livskvalitet og på sigt mindske ensomhed og inaktivitet.

I projektet er der foretaget en undersøgelse af de ældre som målgruppe og på baggrund heraf udarbejdet fem koncepter for, hvordan man kan arbejde med formidling af den digitale tjeneste over for målgruppen. Projektets indsigter, koncepterne samt gode råd om arbejdet med målgruppen er samlet i en håndbog som du kan hente her på siden. Derudover er der udarbejdet inspirationslister, både med læse- og lytteforslag specielt udvalgt til målgruppen

LÆS HÅNDBOGEN HER

LÆS INSPIRATIONSLISTER HER