Studerendes tekstpræferencer 2016

En ny undersøgelse om danske studerendes digitale og fysiske læsepræferencer viser, at studerende på de videregående uddannelser stadig foretrækker de fysiske lærebøger frem for de digitale udgaver. Men der er sket en tydelig udvikling mod mere digital læsning. 

 

Undersøgelsen er foretaget af Moos-Bjerre og Lange for Tænketanken Fremtidens Biblioteker blandt studerende på korte, mellemlange og videregående uddannelser.

Den viser, at 64% af de studerende foretrækker fysiske lærebøger, hvis de kunne vælge mellem forskellige former for studiemateriale. Det er en tydelig udvikling i en digital retning iforhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2014, hvor hele 79% af de studerende foretrak fysiske lærebøger.

Undersøgelsen er foretaget af Moos-Bjerre og Lange for Tænketanken Fremtidens Biblioteker blandt studerende på korte, mellemlange og videregående uddannelser. Den viser, at 64% af de studerende foretrækker fysiske lærebøger, hvis de kunne vælge mellem forskellige former for studiemateriale. Det er en tydelig udvikling i en digital retning iforhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2014, hvor hele 79% af de studerende foretrak fysiske lærebøger.

"Vi ser i øjeblikket en stigning i andelen af studerende, der foretrækker det digitale materiale, som jo kan tyde på, at de studerende vænner sig til den digitale læring. Man kan håbe, at det også betyder, at det digitale studiemateriale er blevet bedre, og de studerende oplever de digitale kvaliteter,” udtaler Bertil F. Dorch, bibliotekschef på SDU og formand DFFU

Der er dog forskel på, hvor digitalt orienterede de studerende er, afhængig af både køn og studieretning. De mandlige studerende har større præferencer for digitale studiematerialer end de kvindelige studerende.

For eksempel foretrækker 22% af de mandlige studerende digitale lærebøger mod 15% af de kvindelige. En anden markant præferencemarkør er studieretning, hvor næsten dobbelt så mange studerende på erhvervsakademiuddannelser foretrækker digitalt materiale end de studerende på universitetsuddannelser.

På ét område er de studerende dog stadig meget fysisk orienterede. Det drejer sig om skønlitteratur, hvor 78% af de studerende foretrækker skønlitteratur i fysisk form. En udvikling der ikke har ændret sig siden undersøgelsen i 2014. 

Hovedresultater

 

Mandlige studerende har større præference for digitalt studiemateriale end kvindelige 

2016: 22 % af de mandlige studerende foretrækker digitale lærebøger mod 15 % af de kvindelige

2014: 18 % af de mandlige studerende foretrækker digitale lærebøger mod 6 % af de kvindelige

 

De studerende læser mere digitalt

2016: 64 % af de studerende foretrækker læringsbøger i fysisk form

2014: 79 % af de studerende foretrækker læringsbøger i fysisk form

 

Universitetsstuderende læser mindre digitalt end studerende på erhvervsakademi

30 % af de studerende på erhvervsakademi eller lignende foretrækker digitale lærebøger

14 % af de studerende på universitetsuddannelser foretrækker digitale lærebøger

 

Studerende foretrækker stadig den fysiske bog, når det drejer sig om skønlitteratur

2016: 78 % af de studerende foretrækker skønlitteratur i fysisk form

2014: 77 % af de studerende foretrækker skønlitteratur i fysisk form 

 

Studerende læser oftere faglitteratur end skønlitteratur på tablet eller smartphone

20 % af de studerende læser ofte eller indimellem skønlitteratur på tablet eller smartphone

47 % af de studerende læser ofte eller indimellem faglitteratur på tablet eller smartphone

 

Grundlaget for undersøgelsen er 669 gennemførte interviews med repræsentativt udvalgte studerende på videregående uddannelser i Danmark.

Interviewene er gennemført i april 2016 som en webbaseret undersøgelse på Moos-Bjerre og Langes webpanel. Moos-Bjerre og Lange har for Tænketanken Fremtidens Biblioteker foretaget analyserne og beskrevet resultaterne.

Lignende undersøgelse blev gennemført af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker blandt 506 studerende på vidergående uddannelse i juni 2014. Læs undersøgelsen her.