Fremtidens Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotek

Hvilke kompetencer og services er der brug for?

 

De danske fag-, forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (FFU-biblioteker) er i konstant udvikling. Det stiller nye krav til, hvordan FFU-biblioteker betjener deres moderinstitu­tioner, og det stiller krav til FFU-bibliotekernes rolle i samfundet. Det skaber også nye muligheder.

 

Tænketanken har i samarbejde med Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) stået for en involverende udviklingsproces. Processen har givet vigtige indsigter og på baggrund af dem en række anbefa­linger. Indsigter og anbefalinger er samlet i rapporten "Fremtidens Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker - services og kompetencer', som er et input til DFFUs strategiarbejde og fremtidige kompetenceudviklingsaktiviteter.

 

Det overordnede formål med udviklingsprocessen har været at skabe en fælles indsigt og forståelse for fremtidens services og kompetencer ved FFU-biblioteker, så bibliotekerne også i fremtiden kan understøtte de danske fag-, forskning- og uddannelsesinstitutioner med relevante services og samtidig spille en aktiv rolle for og i samfundet.

 

I processen er inddraget medarbejdere, DFFUs fora, ledere ved FFU-biblioteker, folkebiblioteker og andre interessenter via 13 interviews og fire workshops med 80 deltagere.

 

Projektet er støttet af DEFF - Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

Projektets styregruppe består af:

  • Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek
  • Nils Thidemann, Aalborg Universitetsbibliotek
  • Claus Vesterager Pedersen, sekretariatsleder DFFU
  • Pia Henriette Friis, Kolding Bibliotekerne, formand for Bibliotekschefforeningen 
  • Jette Fugl, Københavns Universitetsbibliotek, stedfortrædende formand for Bibliotekarforbundet

Tænketanken har tidligere undersøgt de studerendes tekstpræferencer.

Du kan læse mere om undersøgelserne samt finde rapporterne fra 2014 og 2016 her: