Digital workshop

Tænketanken har netop udgivet rapporten 'Digitale Biblioteksstrategier'Den giver både indsigter i borgernes brug, barrierer og forventninger til det digitale biblioteke, digitale udviklingstendenser, segementering af borgerne og konkrete anbefalinger til at arbejde med digitale brugerprofiler som del af bibliotekets samlede strategi. 

I den forbindelse afholdes workshops i henholdsvis Roskilde, Vejle og Odense sammen med de seks centralbiblioteker. Der er stadig ledige pladser til den sidste workshop i Odense den 22. juni.

På workshoppene kommer vi til at gå i dybden med rapporten, de 8 segmenter og konkret arbejde med det fremtidens lokale digitale bibliotek med metoden LEGO SERIOUS PLAY.

På dagen vil vi:

  • Få præsentere de 8 digitale segmenter/målgrupper i dybden
  • Få ny viden og indsigter i segmenternes adfærd, præferencer, drivers og barriere for biblioteksbrug for det digitale bibliotek og sammenhænge med bl.a. fysisk biblioteksbrug
  • Få strategiske inputs, byg, diskuter og reflekter over hvordan der kan arbejdes med segmenterne lokalt

Vi kommer til at arbejde med den innovative og involverende metode LEGO SERIOUS PLAY. Her bygger, deler og diskuterer vi indtryk og gode ideer. 

Du kan læse mere om programmet for dagen i Odense her.

Tilmelding til workshoppen sker via linket her.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen