Børn og unges læsekultur

Læsekulturen er udfordret hos danske børn: De læser mindre, og få læser af lyst. Det er et problem for den enkelte, men også for samfundet i det hele taget. Ved at undersøge læsekulturen blandt børn og unge skaber Tænketanken Fremtidens Biblioteker ny viden, der kan give afsæt til udvikling af konkrete tiltag, som kan styrke børn og unges interesse for og fællesskaber omkring læsning.

Læsning er en grundkompetence, der er nødvendig for at klare sig, få en uddannelse og deltage i videnssamfundet. Et samfund, der fordrer kritisk stillingtagen, refleksion, fordybelse, koncentration og vedholdenhed – alt sammen kompetencer, der bliver styrket gennem læsning.

I et dannelsesperspektiv tilbyder læsning et rum for oplevelse, fordybelse og refleksion over livet uden rigtige eller forkerte svar. I litteraturen og fortællingerne kan børn og unge sammen reflektere over store spørgsmål, de kan spejle sig selv, genkende problematikker og få indsigt i andres menneskers liv og vilkår.

Men læsning har i dén grad også værdi i sig selv. At læse er en oplevelse helt i sin egen ret – også kaldet ’æstetisk læsning’, og det kan udgøre et frirum i en travl hverdag, hvor forventninger om toppræstationer både skolemæssigt og socialt fylder meget. Her giver læsning i kombination med sociale og digitale medier tilmed mulighed for at etablere nye fællesskaber, hvor fælles interesser for særlige emner, genrer eller forfattere kan deles.

Læsekulturen blandt børn og unge er derfor et vigtigt fokuspunkt for Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Gennem både undersøgelser, projekter og strategiske indsatser arbejder vi på at blive klogere på bibliotekernes rolle i udviklingen af læsekompetencer og læselyst.

Børns læsevaner

Hvordan hænger børns læselyst og medievaner sammen? Tænketanken Fremtidens Biblioteker har gennemført to store undersøgelser om børns læsevaner som et bidrag til arbejdet med at styrke læsning.  

Læs mere her

Lyst til læsebånd

Udviklingsprojekt om læselyst og skoleklassers læsekultur: Et samarbejde mellem biblioteker og skoler om at styrke børns læsekultur gennem læsebånd.

Læs mere her

Oplæg til national læsestrategi

Børn har fortsat brug for, at voksne omkring dem interesser sig for deres læsning og mediebrug. Derfor har Tænketanken Fremtidens Biblioteker i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og en række andre samarbejdspartnere taget initiativ til en national læsestrategi.

Læs mere her